Kategorier
Rörmokare

Vårda avloppsrören i Stockholm med stamspolning

För att undvika onödiga stopp i eller skador på fastighetens avloppsrör kan man låta en erfaren rörmokare i Stockholm utföra regelbunden stamspolning.

Det är inte helt ovanligt att insidan av avloppsrören i fastigheter får skador eller beläggningar. Många gånger sköljs det ner föremål som egentligen ska slängas i soporna eller tas till vara på annat sätt. Det som belastar rören mest är oftast matfett, hår och våtservetter. Matfett som sköljs ner när man diskar eller sköljer av stekpannor kallnar när det kommer ner i rören och lägger sig som en hinna på insidan.

Den feta hinna som bildas samlar sedan upp hår, matrester och annat som kommer ner med vattnet och hindrar till slut vattnet från att rinna igenom. I badrum kan tvålrester skapa samma problem. Man märker att rören inte fungerar som de ska när vattnet börjar rinna ner långsammare. Det kan också komma unken luft ur rören. Då är det dags att ringa rörmokaren och beställa en stamspolning.

Regelbunden stamspolning förebygger problemen

Ingen fastighetsägare ser fram emot att behöva byta ut alla avloppsrör eftersom det är ett kostsamt och omfattande projekt. Man räknar med att äldre fastigheter kan behöva ett stambyte efter 40 eller 50 år om rören skötts ordentligt. Moderna metoder har gjort det möjligt att förstärka rören från insidan istället för att byta ut dem. Men detta förutsätter att rören skötts under åren och inte tagit för stor skada.

Stamspolning är ett enkelt och snabbt sätt att ta hand om fastighetens avloppsrör. Anlitar man en etablerad och kunnig rörmokare så får man inte bara rena rör utan också en inspektion av rören. Stamspolning går ut på att man rengör rören med het högtryckstvätt. Utförs tvätten av någon som inte är kunnig är risken att man förstör rören eller gör så att vattnet sipprar ut i fastigheten.

Anlita en expert när det är dags för stamspolning

Eftersom högtryckstvättar är kraftfulla finns det risk att arbetet skadar rören om det inte utförs på rätt sätt. Därför ska man vara noga med att anlita etablerade företag som är experter på stamspolning. Rätt utfört arbete blir en investering som ökar rörens livslängd. Välskötta avloppsstammar är ett bra sätt att undvika stopp eller översvämningar. Ur hälso- och trivselsynpunkt är det också viktigt att se till att det inte kommer dålig eller unken luft i bostäderna.

Stamspolning är en smidig åtgärd som tar cirka 30 minuter att genomföra i varje lägenhet. Det krävs inga förberedelser och det smutsar inte ner i bostäderna. De boende slipper drabbas av långa avbrott och det enda som krävs är att teknikern får tillgång till alla lägenheter under den tid som åtgärden utförs. Fastigheter med hög belastning eller långa rör kan behöva göra stamspolning vart tredje år men oftast räcker det med intervaller på fem år.

Man börjar stamspolning i källaren

I fastighetens källare finns det som kallas uppsamlingsenheten och det är här man börjar arbetet som sedan fortsätter hela vägen ut till huvudledningen utanför fastigheten. Därefter övergår man till lägenheternas kök och badrum och arbetar sig uppåt i fastigheten. I samband med spolningen tittar man över vattenlås och brunnar för att se att de fungerar som de ska.

Det avslutande arbetet utförs på vinden där avloppssystemets avluftning finns. Avluftning är den process som gör att luft kommer in i avloppssystemet så att trycket balanseras och avrinningen blir mer effektiv. När hela processen är avklarad har fastighetens rör fått en uppfräschning som de boende kan bibehålla genom att på rätt sätt hantera vad som spolas ner. Stora mängder fett ska lämnas bland soporna eller till återvinningsstationer. Genom att rensa avloppsbrunnar och silar kan man förhindra att smuts, hår och matrester kommer ut i rören.