Kategorier
Allmänt

Tips för markarbete i Göteborg

Poolbygge, husbygge, vägbygge. All byggnation, liten som stor, börjar med det viktiga markarbetet. För utan det står inget bygge stadigt. Här kommer några tips vid markarbete i Göteborg.

Oavsett om man ska anlägga en trädgård, bygga ett hus eller en altan, måste man dränera och utföra markarbete. Annars kommer bygget inte att stå stadigt eller hålla särskilt länge. Utan ordentligt markarbete blir trädgårdsgången ojämn, husgrunden spricker och altanen blir skev. Bygget blir helt enkelt inte säkert och kan i värsta fall rasa. 

Hur stort markarbete som behöver utföras beror på förhållandena och vad som gömmer sig under matjorden. Därför börjar allt markarbete med att man gör en geologisk undersökning. Det händer att det finns stora stenar eller berg som måste sprängas bort och tillsamman med matjord fraktas bort innan ytan kan prepareras och göras stadig. 

Vad kostar markarbete?

Man kan själv utföra markarbetet, fast det är ett slitsamt arbete. Vissa väljer att utföra själva grävandet och att frakta bort löst material, och tar sedan hjälp med dränering och att preparera marken. I markarbetet ingår även att gräva och förbereda för alla anslutningar som exempelvis vatten och avlopp. 

Hur mycket markarbetet kostar beror på dess omfattning och om man exempelvis måste spränga. En stor del av kostnaden beror också på hur stora schaktmassor som måste fraktas bort. Kan man använda en del av dessa senare för att exempelvis bygga en trädgård finns det pengar att spara. Men det lönar sig också att jämföra priser mellan olika företag specialiserade på markarbete.

Mer info: markarbetegöteborg.se