VAD BYGGER VI?

Malmös solidariska och kreativa hjärta

Fast förankrade på Norra Grängesbergsgatan, tar vi oss åter an att fylla en gammal industribyggnad med kultur, kreativitet, kamp, kärlek och solidaritet!

Tidigare har vi varit utspridda över flera lokaler. Nu bygger vi vårt organisatoriska hjärta på en och samma plats, där både kultur och solidaritetscenter får rum inom samma väggar.

Kontrapunkt är en mötesplats och en kreativ och sociopolitisk experimentverkstad där alternativa lösningar och strukturer får utrymme och kan utvecklas. Kontrapunkt är platsen där drömmar får plats att blomma ut och där vi stärker varandra att fortsätta engagemanget för ett rättvisare samhälle.

Solidaritetscenter

Solidaritet är sammanhållning, att göra gemensam sak för gemensamma intressen, enligt principen en för alla – alla för en. Genom vårt solidaritetscenter vill vi skapa förutsättningar att ta solidariskt ansvar för varandra och vår planet. Det är tillsammans vi är starka i kampen för social rättvisa, klimatet och en rättvis ekonomisk fördelning.

Samhällets skyddsnät blir allt mer grovmaskigt och vårt solidaritetsarbete tar sig därför många olika uttryck. Den gemensamma nämnaren är att de alla rör våra grundläggande mänskliga rättigheter och basala behov, såsom mat, bostad, värme, hygien, gemenskap, kultur och utövande av våra rättigheter utan diskriminering. I Solidaritetscentret kan vi möta våra gemensamma behov och bidra till ett förändrat synsätt på jordens ändliga tillgångar. Vi vill skapa en plats där människor kan dela sin kunskap och ta hand om sig själva och varandra genom kultur, skapande och politisk aktivism för att tillsammans bidra till ett mer solidariskt samhälle.

58419876_644958382598714_2887546151353974784_n

Matbank

För många av oss är det ingen självklarhet att kunna äta sig mätt, varje dag, även om det är en mänsklig rättighet. Det vill vi vara med och ändra på. Mat är också allas vårt ansvar genom att ta vara på jordens ändliga resurser. Matsvinn är en konsekvens av ett samhälle i överflöd. Klyftorna växer mellan de som går hungriga dagligen och de som kan slänga mat som inte används. Genom att bygga upp en matbank möts vi kring att hantera samhällets överflöd, samtidigt som vi mättar magar där det behövs. 

Vi tar hand om, sorterar och distribuerar matsvinn från hela Malmö. Och alla är välkomna att bidra; både med att ge och att ta. Det kostar inget för någon och målet är att omfördela 2 ton mat om dagen. Systemet fungerar genom att ju mer mat vi kan dela ut, desto mer kan vi ta emot. Vi hämtar också upp maten när det efterfrågas och vi kör ut den när det behövs. 

Matbanken kommer, vid sidan av daglig utdelning till folket i Malmö, att dela ut matsvinn till vårt matsvinnskök för tillagning men även till övriga gräsrotsmalmö och andra sociala och kulturella engagemang som tillsammans bidrar till ett mer solidariskt och hållbart Malmö.

57750876_2597628860311838_3580160368577609728_n

Matsvinnskök

Vi möts genom mat! Mat är historia, kultur och gemenskap.

Det är också en mänsklig rättighet.  Alla ska ha möjlighet att kunna ta del av mat. Genom att mötas kring mat skapar vi sammanhang och förståelse för varandra. Genom att göra mat tillgängligt gratis för personer och grupper så kan vi lägga mer av vår tid på kulturskapande, samhällsförändring, familj eller annat vi tycker är viktigt istället för att lönearbeta enbart för att täcka behovet att köpa mat.

Vi bygger därför ett ordentligt produktionskök som går under namnet Matsvinnsköket – där matsvinn från Matbanken förvandlas till välsmakande och näringsrik vegansk och vegetarisk “svinnmat”. 

Alla är välkomna att ta del av den tillagade maten genom vårt kafé, folkkök, matsvinnscatering, kulturarrangemang och solidariska matsvinnsleveranser. Även köket i sig kommer vara tillgängligt att ta del av. Grupper, rörelser och andra som behöver använda ett kök för förberedelser av mat inom sin egen verksamhet är välkomna att använda platsen, tillsammans med matsvinn från Matbanken. För ju mer matsvinn vi använder upp, desto längre räcker jordens resurser. Ju fler som kan ta del av överflödet, desto färre behöver gå hungriga.

30369481583_560ba58769_o

Dusch & Tvätt

Vi bygger dusch- och tvättrum för att många av oss idag saknar möjligheten att kunna tvätta sina kläder och skölja av sig en kravfylld vardag under en varm dusch – trots att rätten till sanitet och kunna sköta sin hygien är en mänsklig rättighet och en grundsten i personlig värdighet.

Gratisbutik

Vi tänker bygga en en gratisbutik och ett resursbibliotek, där vi kan ta tillvara på saker som inte används längre men som fortfarande är användbara. One man’s trash is another man’s treasure! Vi vill ha en plats med mer återbruk och delad konsumtion i fokus, med allt från textilier, kläder, hygienartiklar, köksredskap, byggverktyg, husgeråd och annat som fortfarande kan användas istället för att slängas. 

Alla är välkomna att både ge, ta och låna och istället för att köpa. I våra kreativa verkstäder ska det vara möjligt att återbruka och skapa utifrån de resurser som finns i gratisbutiken. På så vis slänger vi mindre, tillhandahåller för fler och skapar vad vi själva behöver genom att använda det som finns tillgängligt.

14876660_1399700690072737_1484510839574554967_o

Kreativa verkstäder

De kreativa verkstäderna har från början varit basen vi har byggt på. Vi återuppbygger nu verkstäderna för att vill vill fortsätta skapa utrymme för deltagande och lärande. För oss är de kreativa verkstäderna en folklig kulturverkstad där vi alla kan lära oss de färdigheter vi behöver för att kunna återbruka, återanvända, designa, nyskapa och omskapa.

Här kommer det liksom tidigare att finnas arbetsytor, material, teknisk utrustning och kunskap, allt som kan tänkas behöva för att utforma både politiska kampanjer, samhällsrelevant konst och kultur och skapa möjlighet till mer självförsörjande, och mindre slit-och-släng-mentalitet. En plats där vår kreativitet får utrymme, en plats där vi kan inspireras, utbildas, samexistera och skapa.

Vi vill också kunna fortsätta stimulera det fria kulturlivet genom sänkta kostnader och samarbete kring grundläggande saker såsom lokaler, teknik, transporter och material. Vi ser att det skapar möjligheter för fler utövare, fler projekt och fler arrangemang att ta plats, vilket betyder, ännu mer kultur i staden!

Genom att möjliggöra samarbete och utbyte av resurser och kompetens mellan föreningar, kulturaktörer och Malmöbor gör vi kulturskapande mer tillgängligt, mer inkluderande och mer levande.  

De kreativa verkstäderna är ett konkret sätt att stärka demokrati och jämlikhet – och genom det bygga basen för ett motståndskraftigt samhälle.

881948_697088317000648_3409375333761630231_o
58442535_274846003263130_1751357972476329984_n

Mötesplats, kultur & gemenskap

För att kunna förverkliga våra solidariska och demokratiska visioner om ett mer rättvist och hållbart samhälle behövs det en plats där vi kan mötas. En plats för sammanhållning där vi kan stärka och stötta varandra. En plattform där vi kan kanalisera den vilja och kraft vi alla bär på. Ett forum som tillåter olika erfarenheter, önskningar och förhoppningar att sammanstråla och resultera i erfarenhetsutbyten, nya idéer, projekt och samarbeten.  

Vi bygger därför en icke-kommersiell mötesplats som ska kunna vara hela Malmös, där var röst räknas. Kontrapunkt ska vara en alternativ och folklig plattform som kan användas för att hålla möten, kommunicera politiska budskap och för att skapa och utöva kultur. En plats som kravlöst kan möta våra praktiska behov, vårt behov av gemenskap och tillhörighet, vårt behov av att uttrycka oss och av att skapa förändring tillsammans med andra.

Här kommer att finnas verksamheter och aktiviteter. Hjärtat av mötesplatsen är ett kafé med en mindre kulturscen, och här kommer också finnas bokningsbara mötesrum, utrustning i form av skrivare/kopiator och tillgång till skapande i de kreativa verkstäderna.

34470051096_8206a6bbda_o

Kooperativ

Vi har valt att organisera vår inkomstdrivande verksamhet i kooperativ. Kooperativen är ett sätt att använda våra olika kompetenser för att stötta det sociala och kulturella arbetet ekonomiskt. Men också ett sätt att praktisera demokrati genom arbete.

Kooperativen gör det möjligt att organisera sig i en verksamhet där det kollektiva engagemanget för medlemmarna i kooperativet och utvecklingen i samhället vi vill se  är drivkraften, istället för profit. Kooperativen skapar möjligheten till alternativ arbetsorganisering, där vi själva har makt över vår ekonomi och demokratiskt kan fatta beslut kring arbetet och de ekonomiska investeringarna vi vill prioritera.

Idag har vi kooperativ inom marknadsföring (gatuaffischering), catering och tryckeri. Vi bygger successivt på förutsättningarna att starta fler inkomstbringande kooperativ genom de olika kreativa verkstäderna och medlemmarnas olika kunskaper och erfarenheter.

distro

Organisering

Vi bygger mer än fysiska rum som ska husera engagemang – vi bygger också upp en organisation.

Den vill vi bygga som ett hem och en familj – en gemenskap för alla de som önskar en. Genom att organisera oss tillsammans använder vi våra olikheter till att skapa något större tillsammans.

Genom åren har vår organisation genom sin flexibilitet och förändringsförmåga kunnat anpassa sig till nya utmaningar och levererat lösningar på stora samhällsutmaningar. Vi har kunnat vända kris till kreativitet, motgång till framgång och misströstan till solidaritet. Det tänker vi bygga vidare på!

Genom kreativ och radikal organisering vill vi fylla vår egen politiska verktygslåda med de verktyg vi behöver för att göra visionerna om ett solidariskt samhället till verklighet. Genom  att tydligt beskriva problemen vi ser och sedan skapa lösningarna, utifrån gemensamma behov, kan vi möjliggöra förändring.

Vi vill bygga långsiktigt och därför strävar vi efter att vara strategiska, förebyggande och genomtänkta. Vi bygger en organisation och en plats som förutom att möta nuvarande behov, även är flexibel nog att också kunna hantera andra ännu okända utmaningar.

Vi bygger vidare på en organisation som tillåter det som är unikt och speciellt att ta plats. En organisation som kan möta samhället och dess utmaningar, så att vi tillsammans kan ta ansvar för oss själva, varandra, kollektivet och världen vi vill skapa.

12039104_1064970416879101_8577952340502314557_o