KONTRAPUNKT

Kontrapunkt

Kontrapunkt är religiöst och partipolitiskt obundet.

Kontrapunkt är en kollektiv och kreativ kraft för rättvisa, solidaritet och gräsrotsdemokrati. Vi drömmer gränslösa drömmar om en bättre värld och ett radikalt bättre och hållbart Malmö. Med kulturen som redskap organiserar vi oss och skapar tillsammans de alternativ och lösningar som vi tror på. Drivande bakom Kontrapunkt är den ideella föreningen Kontrakultur, men hela kollektivet Kontrapunkt består också av de grupper, vänföreningar och kooperativ som vi är med och driver eller samarbetar med.

Namnet Kontrapunkt är från början ett musikaliskt begrepp, en metod för att skriva musik där flera självständiga melodier vävs samman till en harmonisk helhet. Just så vill vi också fungera. Vi vill skapa ett kollektiv där alla personer som ingår, var och en med sin egna identitet och autonomi förenas i en större och mäktigare helhet. För oss är Kontrapunkt en gemenskap – en mötesplats och plattform där en mångfald av engagerade och skapande människor tillsammans kan utveckla sig och göra det omöjliga möjligt.

Under tio års tid byggde vi upp vår bas – vårt hjärta i form av ett kulturhus och socialt center. Där planterade vi de frön som under de senaste åren blommat ut i ett bestående solidaritetsarbete i Malmö. Det tidigare arbetet har innefattat till exempel en mångfald av kulturarrangemang, regelbundna folkkök, akutboende, asylstöd, nattöppen mötesplats, socialt center, matbank och inte minst den enorma insatsen vid flyktingmottagandet 2015. Nu står vi inför utmaningen att bygga upp vårt hem på nytt, i sviterna av en tvist som gjorde att vi lämnat dessa ursprungliga lokaler.

Vi bygger det nya Kontrapunkt på återvunna rester av det gamla. Våra nya väggar kommer att få sitt stöd och sin stabilitet från det vi bär med oss från det som har varit. Detta är ett sätt att ta vara på och återbruka användbart material istället för att låta dem bli sopor. Det är också ett sätt att hedra vår historia –  det blir lättare att se vart vi är på väg när vi minns var vi kommer från.

Från det Kontrapunkt vi lämnar tar vi också med oss alla våra erfarenheter och lärdomar. Vi är ett kollektiv av människor, som för varje utmaning vi tagit oss an blivit alltmer övertygade om att det vi vill göra, kan vi göra.

Med kampanjen Bygglove som verktyg sätter vi nu igång med att återuppbygga Kontrapunkt som Malmös kreativa och solidariska hjärta!

Det här gör vi just nu

Matsolidaritet

Mat är en källa för njutning för många av oss men också en källa för oro andra av oss. För många är det ingen självklarhet att kunna äta sig mätt varje dag. Vi vill göra mat tillgänglig för fler. Därför skapar vi matsolidaritet av matsvinn. Istället för att mat ska bli sopor samlar vi in och delar ut den mat som annars inte skulle använts, för att möta individuella behov

Under ombyggnadsperioden och fram till att vi kan öppna vår permanenta matbank så har vi startat ett projekt där vi omfördelar mat. Vi samlar in lagad mat från restauranger, caféer, skolor mm och fördelar ut det till sociala grupper, nätverk och privatpersoner. På så sätt kan vi alla ta ett gemensamt ansvar för att maten används till vad den borde användas till: mätta magar.

Vill du delta i matsvinnsprojektet maila oss på mat@kontrapunktmalmo.net och berätta om den mat du har att lämna in, eller tips på platser där vi kan dela ut maten. Läs mer under På Gång under taggen “matsolidaritet”.

Kooperativ

Hur vi organiserar vårt arbete påverkar hur vi ser på möjligheten att förändra världen. I våra kooperativ är det vi som arbetar som bestämmer hur det ska genomföras, vilka uppdrag vi tar och varför. Vi använder vår kompetens för att kunna utföra ett arbete vi är stolta över, och för att skapa en stabil och självständig inkomst till den ideella verksamheten. Genom våra kooperativ är det också möjligt för fler personer att lägga mer tid på aktivism. I dagsläget driver vi kooperativ verksamhet inom områdena administration, tryck, gatuaffischering och mat.

Replokaler

Friheten att låta sin kultur och kreativitet ta plats och skapa musik är något som inte ska begränsas av en liten plånbok eller att musiken inte är tillräckligt kommersiellt gångbar för de etablerade scenerna.

Kontrapunkt driver ett replokalskollektiv i samarbete med ABF Malmö. Det består just nu av 7 lokaler, men vi jobbar på att utöka. Just nu är alla lokalerna fulla, men maila oss gärna din intresseanmälan och beskriv ditt projekt så hör vi av oss.

17181023339_ed32a9de26_z

Hemlöshet

Det är vår allra starkaste övertygelse att alla har rätt till en bostad. Varenda en av oss förtjänar ett bra och tryggt liv i säkerhet, i ett eget hem. Men så ser verkligheten inte ut idag. I Malmö kämpar hundratals människor dagligen för att hitta en sovplats för natten.

Med lärdomarna från att driva akutboende för tusentals flyktingar under 2015 har vi sedan dess fortsatt att skapa tak-över-huvudet-lösningar under vinterhalvåret. Under 2016/2017 drev vi nattöppen mötesplats för hemlösa i våra egna lokaler. Under 2017/2018 och 2018/2019 har vi i samarbete med andra organisationer drivit nattöppen värmestuga i Svenska Kyrkans lokaler i Malmö.

Kommunens stelbenta byråkrati och politiska ovilja mot härbärgen försvårar att kunna erbjuda sovplatser. Därför skapade vi vår värmestuga, en plats som gav värme och vila till trötta kroppar. Den har varit öppen för alla och vi har kunnat erbjuda trygghet, gemenskap och en plats i värmen där vi serverade varm mat & dryck och där det funnits wifi och toaletter.

Våra vinterinsatser är i sig inte någon lösning på vare sig bostadsbristen eller de ökande klassklyftorna, men de lindrar akut nöd i en allvarlig situation. Parallellt arbetar vi med både opinionsbildning, politiska påtryckningar och skapandet av egna bättre alternativ för framtiden.

57618375_268340060712390_8406777408174161920_n

Asylstöd & Samhällsinfo

Rätten till skydd ska vara okränkbar, men så ser verkligheten tyvärr inte ut. På Asylstöd kan man få gratis juridisk rådgivning om frågor kopplade till asylprocessen eller om uppehållstillstånd kopplat till anknytning, jobb och studier. Vi har lång erfarenhet och vi träffas i en trygg och solidarisk miljö.

Vi tar endast förbokade rådgivningar och kan oftast ordna tolk till ett flertal språk.

För tidsbokning och frågor, kontakta oss på mail!

Organisation

Logistik

Vi organiserar oss, för vi ser att samhället skulle kunna vara så mycket mer än vad det är idag. Vi kan dela resurser mycket mer rättvist. Kontrapunkts logistikgrupp gör just det. Tar hand om och förvaltar resurser, hittar sätt att använda det som är producerat på ett mer hållbart sätt, och bygger upp de strukturer vi behöver för att organisera oss och göra den verksamhet vi ser behövs.

Kommunikation

Vi vill berätta historier som inte får plats i de etablerade medierna. Vi vill ifrågasätta de rådande normerna och berättelserna, och beskriva en värld som fylls av kreativa lösningar på problem.  Vi vill sätta fokus på de alternativa lösningarna, på människoöden och på solidaritet. Med statistik, text, bild och video berättar Kontrapunkts kommunikationsgrupp vad vi gör, fyller det med samhällsanalys, kärlek och hopp om en annan framtid.

Administration

Vi utmanar slit och släng-samhället och det ekonomiska systemet, vi bygger solidariska alternativ. Genom ett solidariskt perspektiv på ekonomi ser Kontrapunkts administrationsgrupp till att varje krona i vår gemenskap flerdubblas i värde och räcker till långt mycket mer än vad som vore möjligt om vi försökte lösa våra utmaningar som individer.

Mat

Vi ser mat som en mänsklig rättighet och en grundläggande förutsättning för engagemang. Att engagera sig för ett rättvist samhälle kräver också att vi tar hand om oss själva, och en mätt mage är en bra början! Kontrapunkts matgrupp omvandlar matsvinn till bränsle för vår kamp för ett solidariskt samhälle.  

24740151979_703b76d903_h

Engagemang

Vi ger oss in i projekt som verkar oöverblickbara och galna, men som i slutändan blir fantastiska bevis på vad som är möjligt med kollektiv kraft. Om det är svårt gör vi motståndet till vår drivkraft och hittar våra egna vägar för att göra det vi behöver verkligt. Kontrapunkts engagemangsgrupp tar till vara på drömmar om ett bättre samhälle och gör det möjligt att genomföra vår dröm om en radikalt annorlunda värld.

Var med!

Vill du engagera dig maila till engagemang@kontrapunktmalmo.net och beskriv hur du vill vara med så träffas vi upp och diskuterar hur. Vill du veta mer om vilka uppgifter ingår i de olika grupperna? Kolla in Var med

Historia

För tio år sedan, i januari 2009, startade vi som ett kulturhus och socialt center, sprunget ur grannskapsprojektet Möllevångsfestivalen. När vi för första gången öppnade dörrarna till det som sedan blev Kontrapunkt var vi en liten grupp människor, utan något som helst kapital, men med stora drömmar. Vi ville bygga en plats, som kunde bygga en rörelse som förändrar världen. Kontrapunkt skulle vara öppet för alla, för människor från diverse bakgrunder och samhällsgrupper – en plats för möten mellan konstnärer, aktivister och andra Malmöbor.

Vi byggde upp och formade våra lokaler nästan helt utan kapital, men istället med gemensam kraft, ostoppbar envishet och kollektiv kreativitet. De fungerade som vår bas och grogrund i nio år och där planterade vi tillsammans de frön som under de senaste åren blommat ut i ett omfattande och bestående solidaritetsarbete i Malmö.

De två sista åren har präglats av en tvist som gjorde att vi lämnat våra ursprungliga lokaler. Nu står vi inför utmaningen att bygga upp vår bas på nytt.

Här nedan har vi samlat ihop historier, bilder och siffror från vår 10 år långa historia. Klicka på bilderna för att läsa mer!

Kontrapunkt föds ur Möllevångsfestivalen

Möllevångsfestivalen var en grannskapsfestival som arrangerades mellan 2006 och 2010, organiserat och skapat under mottot av folket för folket.

Festivalen hade som mål att med kulturen som redskap stärka och utveckla boendedemokratin i stadsdelen Möllevången. Den årliga festivalen och andra arrangemang som marknader, folkkök och stödfester byggde på folkets engagemang och stadsdelens tillgängliga resurser. Föreningen drev festivalen under 5 år mellan 2006-2010.  

Under festivalen uppstod ett behov för en egen plats och så föddes idén om Kontrapunkt. När föreningen 2010 bestämde sig för att pausa festivalen beslutades det om att ombilda föreningen till Kontrakultur istället. Kontrakultur skulle arbeta större och mer långsiktigt, men enligt samma principer. Man kan alltså säga att Möllevångsfestivalen var fröet som skulle komma att bli Kontrapunkt.

mvf
mvf2

Kontrabygg

När vi skaffade vår första lokal på Norra Grängesbergsgatan 26 i januari 2009 trodde vi att vi skulle klara att renovera och vara igång på 6 månader. Det var planer som vi fick göra om ganska snabbt… Det första som hände var lärdomen om vad ett bygglov innebär. Det visade sig snabbt att lokalen vi hade hyrt inte skulle kunna få ett byråkratiskt godkännande att användas som samlingslokal pga dess närhet till stärkelsefabriken Stadex som ligger på samma gata. Vi blev då erbjudna en ytterligare lokal på parallellgatan Västanforsgatan av samma fastighetsägare. Samtidigt tog vi oss även an ett kollektiv av 16 replokaler. På lite mer än ett år hade vi växt från en lokal till tre och stod nu med 1500 kvm industrilokaler att renovera och anpassa till det kulturhus vi ville skapa.

Under sommaren 2010 tog vi (först) hjälp av föreningen Byggbrigaden. Samtidigt som vi organiserade den sista Möllevångsfestivalen, styrde Byggbrigaden upp kollektiva byggdagar. Med inspiration och stöd från Byggbrigaden skapade vi därefter vår egna byggbrigad – Kontrabygg, som tog vid och fortsatte arbetet med att färdigställa lokalerna.

Vi invigde till slut lokalerna i september 2012 och kom igång på riktigt under våren 2013. Men bygget och färdigställandet av lokalerna fortsatte egentligen under hela tiden och riktigt klara kände vi oss egentligen först våren 2017.

407985_322121854494975_1363478883_n
313026_252243598149468_422532_n

Kulturarrangemang

Det var med kulturen som redskap vi skapade Kontrapunkt. Med hjälp av stödfester samlade vi ihop uppstartskapitalet. Genom de fortsatta kulturarrangemangen finansierade vi både vår egen verksamhet och de andra gruppernas aktiviteter.

Syftet med kulturscenen var i huvudsak tre:
– att skapa en undergroundscen för subkultur med lokala och globala rötter
– att kanalisera in pengar till sociala rörelser och verksamheter
– att med kulturen som redskap skapa en mötesplats för gemenskap och samverkan

Vår målsättning var att göra kvalitativa arrangemang, samtidigt som vi ville främja genrer, inriktningar eller grupper som saknade eller hade svårt att få plats på redan befintliga scener i Malmö. Vi hade ett särskilt fokus på att lyfta upp det som var nyskapande och gränsöverskridande.

Vi gjorde över 200 enskilda arrangemang
Över 500 akter har uppträtt
Fler än 49 000 personer har besökt arrangemangen

Medlemskapet
I en alltmer kommersialiserad värld kämpade vi för att erbjuda en alternativ plats för en mångfald av människor. Vårt mål var att hålla låga priser för att så många som möjligt – helst alla – kunde ha råd att ta del av kultur och andra aktiviteter. Därför tog vi aldrig entré av besökarna, endast ett månadsmedlemskap (50kr/80kr/120kr enligt betalningsförmåga) som gav den som betalade rätt till att besöka alla arrangemang och aktiviteter under månaden.

Karmakapital
Kontrapunkt strävade efter att vara en pengafri zon. Därför kunde man inte köpa mat och dryck för pengar,istället använde vi Karmakapital som betalmedel. Karmakapital var ett praktiskt sätt att ifrågasätta det existerande ekonomiska systemet och de värderingar de bygger på. Karmakapital genererades genom att donera pengar, resurser eller tid genom organiserat engagemang – av var och en efter förmåga. Karmakapitalet kunde sedan användas inom föreningen på olika sätt.

Karmafonden
Vi ville förena krafterna från det fria kulturlivet med de solidariska gräsrotskrafterna i Malmö för att tillsammans verka för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Verktyget för detta kallade vi för Karmafonden. Den fungerade som en alternativ stöd- och finansieringskälla för solidariska, oberoende och radikala verksamheter både inom och utanför våra egna väggar. För varje artist som uppträdde donerades en fast summa i dess namn i Karmafonden. Det innebar att varje spelning och kulturellt uppträdande på Kontrapunkt gjorde att fonden växten. Fonden användes sedan till att finansiera både vår egen sociala verksamhet och att stärka lokala och internationella politiska och sociala kamper.

Under totalt 98 arrangemang genererade 473 uppträden totalt 296 000kr som fördelades mellan 43 olika projekt och grupper.

16363190268_84bb153ec2_k
58441296_352370382057724_4195835177315860480_n (1)

Kreativa verkstäder & Studiokollektiv

Den verksamhet som varit med oss från början och alltid fortsatt kontinuerligt är våra kreativa verkstäder. Vår vision var att alla skulle ha möjlighet ta del av och skapa kultur oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar. Genom driften av en kollektiv och praktisk plattform för samarbete och utbyte av resurser och kompetens mellan föreningar, kulturaktörer och medborgare, kunde vi göra kulturskapandet mer tillgängligt, mer inkluderande och mer levande.

Vi hade särskilt fokuserat på musiker, konstnärer, dans- och teatergrupper, formgivare och hantverkare med svag ekonomi. De som marginaliserades eller hade dåliga förutsättningar att bedriva konstnärlig och kulturell verksamhet. Men även kulturell och konstnärlig verksamhet som hade som syfte att främja mångfald, demokrati och jämlikhet och uppmuntra till deltagande och lärande.

Genom sänkta kostnader och samarbete kring grundläggande saker såsom lokaler, teknik, transporter och material kunde vi skapa förutsättningar för fler deltagare, fler projekt och fler arrangemang – och därmed ännu mer kultur i Malmö! I verkstäderna har det bland annat funnits fotolabb, cykel- och metallverkstad, snickeri, screentryck, textilverkstad, 16 replokaler och dans & teaterstudio.

58442535_274846003263130_1751357972476329984_n

Kampanjer

Giftfri Stad

Kampanjen Nätverket för en giftfri Stadsmiljö (kort: Giftfri Stad) startade hösten 2009 och var aktiv fram till våren 2010. I grunden handlade frågan om rätten till staden och möjligheten att kunna påverka sin närmiljö. Kontrapunkt startade kampanjen när det stod klart att kommunen nekade bygglov på grund av framförallt en giftig och högexplosiv fabrik i området, Stadex. Något som gjorde att folkansamlingar i närheten av den skulle begränsas.

Absurditeten i att det i dess absoluta närhet fanns både bostadshus, skolor och förskolor vars liv och hälsa inte ägnades samma omtanke gjorde att kampanjen fick ett enormt genomslag. Kampanjen mobiliserade stora delar av närområdet i form av grannar, föreningar och småföretagare. Även media fick upp ögonen för situationen och såväl TV4 och Sydsvenskan gjorde långa grävande reportage.

Över 3000 namnunderskrifter samlades in i protest på Malmö Stads egen påverkansportal Malmöinitiativet. Både nätverket och media satte hårt tryck på beslutsfattare och tjänstepersoner på kommunen, Länsstyrelsen och Räddningstjänsten. Kampanjen ledde inte till att fabriken flyttade, kort därefter avgick VD:n och det var inte längre någon på de olika myndigheterna som pratade om fabriken skulle flytta utan när.

Stad Solidar

Stad Solidar var ett politiskt konstprojekt under hösten 2010 som drevs av Möllevångsgruppen i samarbete med Kontrapunkt och boende på Möllevången som riktade in sig på frågan om rätten till bostad till rimliga priser och frågan om vem som bestämmer över staden.

Kampanjen genomfördes i huvudsak under en vecka i oktober då grannar, konstnärer och aktivister byggde en ministad av färgglada kojor på den enda återstående obebyggda tomten på Möllevången – ödetomten efter det rivna bageriet Solidar. Kampanjen ville på ett kreativt och konstruktivt sätt visa sitt missnöje över den pågående gentrifieringen av stadsdelen, och lyfte frågan om bostadsbrist samtidigt som byggnationer av bostadsrätter och hyresrätter med ockerhyror genomfördes.

Kampanjen avslutades efter ett par veckor med auktionering av kojorna till högstbjudande. Då hade varenda dagstidning, tv-kanal och radiokanal i området skrivit om kampanjen och såväl de som grannarna inkorporerat gentrifiering i sina ordförråd.

ngbg
1913681_211525903486_6960217_n
53300_170748726283834_1493244_o

Flyktingmottagande

Samhällets reaktioner när effekterna av västvärldens krigföring och maktpolitik till slut syntes på allvar i Sverige var en enastående uppslutning i solidaritetsarbete. När vi den 7 september 2015 nåddes av nyheten att hundratals flyktingar gick på motorvägen i Danmark på sin väg mot Sverige, var det självklart för oss att agera. Vi beslöt oss för att ordna övernattning för dem som skulle nå Malmö sent på kvällen och inte kunna ta sig vidare. Den första natten hade vi 70 övernattande och när vi såg att myndigheterna stod handfallna var det omöjligt att sluta. Från den dagen höll vi öppet dygnet runt i över fyra månader.

På några dygn fylldes våra lokaler med donationer av madrasser, kläder och mat från golv till tak, hundratals volontärer engagerade sig och ekonomiska donationer strömmade in. Inom en vecka hade vi över 500 övernattande per natt. Kontrapunkt blev ett dygnet runt öppet socialt center, med folkkök fyra gånger om dygnet, freeshop, sjukvård och asyl & samhällsrådgivning i 2352 timmar i sträck.

Under de första veckorna verkade hela Sverige sjuda av ett folkligt engagemang och en vilja att delta i praktisk solidaritet. Människors engagemang och aktivism skapade nya insikter, gemenskaper och organisationer. Det var som att människor bara gått och väntat på en möjlighet att säga: Vi tror inte på er samhällsanalys, vi håller inte med, vi vill och vi kan bättre än så här!

Malmöborna visade att det finns ett stort folkligt stöd för en generös flyktingpolitik och att upprätthålla mänskliga rättigheter – och framförallt att det fanns en enorm vilja att engagera sig för att dessa ska garanteras när stat och kommun sviker. De ideella krafterna fyllde det behov som fanns, och vi levererade hela vägen.

Det tog Malmö Stad en månad att öppna sin mottagning på Malmö Central. Under perioden den 7 september och den 8 oktober, när Malmö Stad till slut öppnade upp Posthusplatsen, hade vi tillsammans med Muslimska församlingen redan tagit emot och huserat 10.000 människor på flykt.

Under de 135 dygn vi totalt höll öppet fick över 17 000 människor som flytt krig och förföljelse sovplats, mat, kläder, vård, transport och stöd. Allt detta gjorde vi utan en enda krona i statligt eller kommunalt stöd – utan helt och hållet på stöd från privatpersoner, föreningar, företag och olika insamlingsinititativ.

Screenshot-2019-04-26-at-12.29
25107828805_59366b4c4c_z
58604206_335170073855066_5115395586719219712_n

Romers rättigheter

Ökad fattigdom i finanskrisers spår och kapitalismens framfart i öst- och sydeuropa ledde under 2014 till att många medborgare sökte sig till andra europeiska länder för att försörja sig själva och sina familjer. På Malmös gator blev tiggande EU-medborgare en allt vanligare syn. Majoriteten var romer från främst Rumänien och Bulgarien, som genom århundraden av diskriminering stod allra längst från samhället.

I Malmö fanns inga billiga härbärgen eller bostadslösningar, så fattiga människor började bygga tältläger på olika platser i staden. Det största etablerade sig på Industrigatan i stadsdelen Sorgenfri och kom att kallas för “Sorgenfrilägret”. Som mest bodde där 200 personer. När kommunen vägrade tillgodose deras önskemål om lösningar för toalett, renhållning och vatten började Malmös befolkning agera i solidaritet.

Kontrapunkt engagerade sig i solidaritetsarbetet genom att starta Nätverket för Romers Rättigheter 2015. Nätverket ordnade tillsammans med de boende i lägret, toaletter och sophämtning för att skapa värdigare levnadsförhållanden. Samtidigt stöttade vi lägret i att organisera sig för kräva en bättre boendelösning.

I slutet på oktober, mitt under att vi drev dygnet-runt-öppet flyktingboende, fick vi veta att Malmö Stad planerade att vräka Sorgenfrilägret. Tack vare den stora mobiliseringen kring flyktingmottagandet hade vår organisation växt. Vi delade den i två delar, där några av oss fortsatte att driva Kontrapunkt och andra av oss flyttade till lägret för att stötta romerna i sin organisering. Trots namninsamlingar, möten med beslutsfattare och en stor uppslutning i flera dygn vräktes lägret mitt i natten den 3 november, under massiv mediabevakning som nådde ut i hela Europa.

Från lägret gick de boende vidare till Stadshuset och stannade kvar där i en 22 dagar och nätter lång protest med krav på alternativ boendelösning. Det är en av de största protesterna som organiserats av romer de senaste årtiondena.

Samtidigt som protesten pågick utanför Stadshuset beslöt Sveriges Regering att införa gränskontroller. Det gjorde att radikalt färre flyktingar kom till Malmö och att de som kom togs om hand av Migrationsverket. När vårt akutboende inte längre behövde nyttjas av flyktingar, erbjöd vi det istället till de hemlösa från Sorgenfrilägret. Även Johanneskyrkan hade hållit nattöppet i kyrkan för flyktingar och andra taklösa, och de tog samma beslut att fortsätta hålla öppet för de hemlösa romerna. När Malmö Stad och Migrationsverket under våren stängde sina sista tillfälliga sovlösningar, var det bara vi och Johanneskyrkan kvar som gav tak över huvudet. Då agerade kommunens Stadsbyggnadskontor mot frånvaron av bygglov för härbärge och under viteshot om 600 000 kr i böter tvingades vi båda stänga i slutet av mars.

DSC_2712
12227610_10153286239252404_5460671118314163886_n

Härbärge för hemlösa

Nattöppen mötesplats 2016-2017

Efter att vi under våren 2016 hade tvingats stänga akutboendet under viteshot från kommunen stod det också klart att vi inte skulle kunna få bygglov för övernattning i våra lokaler. Samtidigt fanns det fler hemlösa i Malmö än någonsin.

Den följande vintern (2016/2017) organiserade vi därför en Nattöppen Mötesplats i vårt sociala center. Utan sovplatser men med möjlighet till värme och vila, höll vi öppet från december till april. På kvällen serverade vi varm lagad mat i form av folkkök öppet för alla, och vi hade också en gratisbutik med kläder, skor och hygienartiklar.

Under den pågående nattöppna verksamheten blev vi anonymt anmälda till kommunen för att bedriva olovlig härbärgesverksamhet. Tillsynsbesöket av Stadsbyggnadskontoret konstaterade att det inte stämde, men däremot konstaterades att lokalerna helt saknade bygglov för samlingslokal och föreningsverksamhet.

Fastighetsägaren som alltid ansvarat för bygglov och tillstånd, vägrade ta ansvar för situationen och i tvisten som följde tvingades vi stänga våra lokaler helt i maj 2017.

Mellan 5 december – 30 mars höll vi öppet under 116 nätter med totalt 9032 övernattningar.

Värmestuga 2017-2018

När vintern närmade sig igen var behovet av en nattöppen plats ännu större än tidigare. Nu hade vi inte längre några egna lokaler att hålla öppet i. Parallellt hade Röda Korset och Svenska Kyrkan försökt föra diskussioner med Malmö Stad om behovet av fler härbärgen, och fått kalla handen. De vände sig då till oss, och vi beslöt att samarbeta för att hitta en lösning för vintern.

Svenska Kyrkan hade en liten lokal och i den skapade vi en nattöppen värmestuga. På grund av den kommunala byråkratin som inte tillåter sovplatser om det inte finns en permanent utrustad lokal, blev det en värmestuga med vilostolar.

Mellan 1 december – 31 mars höll vi öppet under 121 nätter med totalt 6535 besök.

Värmestuga 2018-2019

Under hösten och vintern 2018 genomförde vi flytten från våra gamla lokaler till vår nya. Vi lämnade därför över stafettpinnen till Svenska Kyrkan, Röda Korset och Stadsmissionen att samordna den vinterns insats så vi kunde fokusera på att återuppbygga Kontrapunkt och de nya lokaler vi fått.

Med värmestugan i samma lokal som föregående år bidrog Kontrapunkt med utbildningar för de som skulle ansvara under nätterna, var telefonjour och bidrog med servering av lagad mat som samlats in av restauranger runtom i Malmö. Med över 100 personer som samlade in, sorterade och serverade mat tillgängliggjorde vi frukt, fika och lagad mat till Malmös mest utsatta.

Mellan 17 december – 31 mars hölls värmestugan öppet i 99 nätter med totalt 6144 besökare och 5797 serverade portioner mat av insamlat matsvinn.

57618375_268340060712390_8406777408174161920_n
15590704_1466350710074401_6187579699614021248_o
15585264_1467893076586831_2689551725434641700_o-1
58680932_670276583427099_6603663112686010368_n
dining-room-2

Solidaritetscenter

Under december 2017 öppnade vi upp ett tillfälligt Solidaritetcenter i våra verkstadslokaler på Norra Grängesbergsgatan, då vårt kulturhus och social center tvingades stängas ner, under tvisten med hyresvärden (läs mer under Hyresstrejk). I samband med detta drev vi även insamlingskampanjen Solidaritet Värmer. Genom den mobiliserade vi volontärkraft och samlade in kläder, mat och pengar till verksamheten.

Solidaritetscentret var öppet fem kvällar i veckan och fungerade som en solidarisk omfördelningsplats av resurser där samhällets överflöd kanaliserades till människor i behov.

Det var öppet för alla att hämta livsmedel, matlådor, kläder, filtar och hygienartiklar. Det erbjöds även möjlighet till samhällsinformation och asylrådgivning.

Värmestugan stängde i mars men Solidaritetscentret fortsatte att hålla öppet fram till juni, då fastighetsägaren eskalerade konflikten med oss och vi tvingades stänga helt.

Under sex månader hade Solidaritetscentret 8048 besök
43 ton mat delades ut från matbanken
22 801 artiklar delades ut i gratisbutiken

58380086_1147040472165400_471992832538705920_n
58419876_644958382598714_2887546151353974784_n
58606430_597584240651417_6171430991429632000_n

Hyresstrejk & kamp för lokalerna

Engagemanget för frågor om en demokratisk stadsutveckling utan gentrifiering är något som varit med oss ända sedan Möllevångsfestivalen. Byggandet av ett folkligt alternativ innebar också att vi som kulturaktör tog ansvar för att vår plattform var lyhörd och inkluderande, genom att inte ta plats på andras bekostnad. Vi valde att använda vår lokal till att bereda plats till de som saknade en och försöka förstå andras förutsättningar och möjligheter att verka i Malmö.  

Under sommaren 2016 annonserade fastighetsägarföreningen i området att de tillsammans med kommunen skulle ordna en gatufestival: NGBG gatufest. Vi beslöt oss att inte delta i den och den 16 september publicerade vi en uppmaning till gräsrötterna. I texten förklarade vi vårt ställningstagande och vår inställning till stadsutveckling och gentrifiering samt kulturaktörers roll i detta.

Vi förklarade hur gentrifiering följer en logik oavsett var den äger rum. Att området målades ut som farligt och bortom räddning, medan kulturaktörerna målades ut som de som kunde dra upp området ur smutsen. Vi var inte beredda att låta vårt motto; med kulturen som redskap att användas för att utveckla staden på ett annat sätt än enligt allas våra gemensamma behov.

Vårt uttalande föll inte i god jord hos vår fastighetsägare som omedelbart påbörjade en intensiv kamp för att få oss att ta tillbaka och be om ursäkt för det uttalande vi gjort. Som ett direkt svar skickade han ett krav på en retroaktiv hyreshöjning på nästan en halv miljon kronor som han menade att han missat att ta ut för de senaste fyra åren, och chockhöjde hyran för 2017. Samtidigt hotade han med att begränsa vilken verksamhet vi fick göra i lokalerna.

Vi hade sett alltför många exempel på föreningar som tvingats flytta eller stänga ner, för att de inte haft koll på sin rättigheter och därför inte kunde kämpa för dem. Vi ville inte bli ytterligare en i raden, men visste att vi behövde vara strategiska. Ställda inför dessa faktum, och fast beslutna om att inte låta det stoppa oss, anlitade vi en advokat – vi hade bestämt oss för att kämpa för rätten att stanna kvar. Det handlade inte bara om oss, det handlade om på vilkas villkor utvecklingen av området planerades. Det handlade om demokratisk stadsutveckling och rätten att som förening få uttrycka även obekväma åsikter utan att behöva riskera vår egen eller vår verksamhets hela existens. Med advokatens hjälp bestred vi de påhittade hyreskraven.

Den vintern drev vi nattöppet café för hemlösa i våra lokaler. Någon gjorde en anonym anmälan till Stadsbyggnadskontoret om olovlig härbärgesverksamhet. Tillsynsbesöket av Stadsbyggnadskontoret konstaterade att det inte stämde, samtidigt fick vi också reda på att lokalerna var uthyrda på felaktiga grunder och att vi inte hade rätt att genomföra vår verksamhet i lokalerna. Vi tvingades med omedelbar verkan stänga ner vår verksamhet i juni 2017 och när fastighetsägaren vägrade ta sin del av ansvaret, tog vi beslutet att hålla inne hyran som påtryckningsmedel – vi inledde en hyresstrejk.

Med hotet om förlust av pengar kom fastighetsägaren tillbaka till förhandlingsbordet. Men istället för att skriva under överenskommelsen efter två månaders samtal, avslutades de med att  vi blev uppsagda från två av lokalerna. När vi bestridit även detta, blev vi stämda i Tingsrätten. Det blev uppenbart att fastighetsägaren var beredd att göra vad som helst för att bli av med oss.

När vi under våren 2018 lyckats återuppta förhandlingarna handlade det inte längre om rätten att få stanna kvar, utan om att få ekonomisk kompensation för den skada vi lidit av konflikten. Efter ytterligare månader av samtal fick konflikten ett plötsligt slut. Tre veckor innan fallet skulle tas upp i Tingsrätten, mötte fastighetsägaren vårt krav på skadestånd under en förberedande förhandling i rätten.

Konflikten slutade med att vi lämnade de fem lokaler vi hyrt av fastighetsägaren och flyttade in i nya lokaler, även dessa på Norra Grängesbergsgatan.

Trots att vi tvingas lämna de lokaler vi byggt upp med så mycket kärlek och hårt arbete, som genom de tio år som gått har huserat allt från magiskt sprakande husfester till att ge tak över huvudet åt tiotusentals taklösa, såg vi det här som en stor seger.

Det hör inte till vanligheterna att föreningar eller grupper som tar såna här kamper går segrande ur dem. Allt som oftast blir det en kamp som i bästa fall får symbolisera att man inte ger upp utan motstånd. Nu är vi mer än en symbol – vi finns kvar.

Även om vi i rätten hade vunnit på alla punkter, hade vi ändå lämnat lokalerna och vi hade inte haft rätt till skadestånd på grund av att vi är en ideell förening. Skadestånd baseras på utebliven ekonomisk vinst och ideella föreningar kan per definition aldrig ha vinst. En sådan seger hade alltså endast varit principiell, men ekonomiskt hade den med största sannolikhet lett oss till konkurs, vilket en förlust med säkerhet också hade gjort.

Eftersom tvisten i grunden handlade om att vi offentligt uttryckt vår oro för utvecklingen av området kring Norra Grängesbergsgatan är det en extra stor vinst att vi är kvar här. Vår nya lokal ligger på samma gata och vi kommer därför att kunna fortsätta verka för en hållbar och demokratisk utveckling av området.

Länkarkiv

Möllevångsfestivalen

Kontrabygg

Kulturarrangemang

Kampanjer

Giftfri stad

Stad solidar

Romers rättigheter

Härbärge för hemlösa

Värmestuga 2017-2018

Värmestuga 2018-2019

Solidaritetscenter

Hyresstrejk & kamp för lokalerna

3
looptroop
46002432_2438225232886939_6569460381142482944_o