KONTAKT

Engagera dig

Vill du engagera dig eller bidra med din tid?

Kontakta engagemangsgruppen:

Skänka material

Vill du donera material men är osäker på vad som behövs eller hur du ska göra?

Kontakta logistikgruppen:

Samarbete & Entreprenör

Är du intresserad att samarbeta med Kontrapunkt i bygget eller vill engagera dig i samhället genom ditt entreprenörsskap?

Kontakta Bygggruppen:

Ekonomiska donationer och autogiro

Har du frågor kring donation av pengar eller autogiro?

Kontakta admingruppen:

Frågor angående mat

Har du frågor angående mat, vill donera mat eller ha ett samarbete med Kontrapunkt?

Kontakta matgruppen:

Asylstöd

Är du i en asylprocess eller har en fråga kring asylprocessen?

Kontakta asylstöd:

Allmänna frågor om Kontrapunkt

Har du frågor kring Kontrapunkt?

Kontakta oss på Kontrapunkts infomejl:

Allmänna frågor om Bygglove

Har du allmänna frågor kring kampanjen Bygglove?

Kontakta Bygglovesgruppen:

Är du fortfarande osäker på vem du ska kontakta?

Kontakta oss på mejl eller telefon: