Replik i Sydsvenskan om återbetalning av kulturstöd

https://www.sydsvenskan.se/2020-02-06/missvisande-att-det-inte-ska-ha-funnits-dialog

I förra veckan tog Malmö Kulturnämnd beslut om att kräva tillbaka det kulturstöd som de betalat ut för 2019. Det är absurt att kräva tillbaka pengar som gått till precis det som de skulle gå till under 2019: att återuppbygga en plats för kreativitet, skapande, folkbildning och återbruk öppet för hela Malmö.

Föreningen Kontrakultur har i 10 år haft verksamhetsstöd från Malmö Kulturstöd. Det är ett stöd som ges till självständig kulturverksamhet av väsentlig betydelse för Malmös kulturliv. Detta stöd har delfinansierat driften av våra kreativa verkstäder i tio år. Efter förlusten av våra gamla lokaler 2018 sökte vi inför 2019 extra stöd för att återuppbyggnaden av verkstäderna i vår nya lokal skulle kunna gå snabbt. Detta avslogs, men verksamhetsstödet beviljades med villkor om kvartalsvisa uppföljningar.

Under återuppbyggnadsprocessen under 2019 har vi haft kvartalsvisa uppföljningar med Kulturstöd och berättat om hur processen går, både skriftligt och genom möten där Kulturstöd har besökt oss flera gånger i lokalerna. Det är helt enkelt väldigt missvisande det som kulturnämndens ordförande Frida Trollmyr (s) säger i Sydsvenskan, att vi inte skulle ha haft dialog eller uppdaterat om processen. Att pengarna ska ha gått till övrig verksamhet som social verksamhet och aktivism stämmer heller inte.

Pengarna har gått till de lokal- och uppbyggnadskostnader de var avsedda för. Fullständig ekonomisk redovisning och verksamhetsrapport lämnas som vanligt in i maj efter granskning av auktoriserad revisor.

I samband med sista kvartalsutbetalningen i november förra året hade vi en dialog med Kulturstöds handläggare och enhetschef här på plats på Kontrapunkt om att inte få fortsatt verksamhetsstöd utan att istället söka projektstöd när verksamheten var igång igen. Detta var vi överens om och Kulturstöd tog beslut om en sista utbetalning för 2019 fullt medvetna om vår situation. De beklagade även att de inte hade kunnat ge extra stöd till återuppbyggnaden, och kommunicerade tydligt att verksamhetsstödet var att ses som ett stöd för att kunna komma på plats och återuppta verksamheten.

Med de resurser vi har haft har vi kämpat för att byggprocessen ska bli så kort som möjligt och samtidigt ske enligt både konstens och stadsbyggnadskontorets regler. Processen hos stadsbyggnadskontoret har varit enormt utdragen med ständiga kompletteringar. Detta har redan drabbat vår ekonomi och verksamhet hårt på många sätt.

Om inte kommunens avsikt är att få föreningen att gå omkull är det orimligt och absurt att efter en årslång dialog, med uppföljning senast i november, få krav på återbetalning. Det riskerar att drabba den verksamhet som vi skyndsamt försökt återbygga. Det borde gå emot stadens målsättning om att stärka och bredda fria kulturlivets utbud med öppna och tillgängliga platser för malmöbors kreativitet och delaktighet.

Vi önskar att Kulturnämnden prövar ärendet på nytt och ändrar beslutet om återkrav.

Dela på facebook
Dela på twitter