Solidaritet i paket – en julklapp som ger mer!

Vi lever i ett samhälle där ett överflöd av konsumtion tär på våra begränsade resurser. Samtidigt får många av oss inte ens våra basala rättigheter mötta, såsom bostad, kläder, mat och gemenskap. Därför har vi slagit in solidaritet i hårda och mjuka paket – för ett hårt samhällsklimat kan vi bemöta med solidaritet med varandra!

När du ger bort ett paket med solidaritet är du med och skapar en en plats där vi kan hjälpas åt att rikta den vilja, de resurser och den solidaritet som finns i vår stad. Vi bygger en solidarisk omfördelningsplats av resurser där vi tar vara på samhällets överflöd och kanaliserar det vidare till de av oss som behöver.

Paketen är till bredden fyllda med fröna till Malmös nya solidaritetscenter med matbank, folkkök, café, gratisbutik, dusch, mötesplats, språkcafé, kulturarrangemang, kreativa verkstäder och gemenskap.

Tillsammans för ett mer solidariskt Malmö!

Dela på facebook
Dela på twitter