Tillsammans bekämpar vi växande matfattigdom!

I Stadsmissionens fattigdomsrapport 2019 lyfter de upp begreppet food poverty – matfattigdom för att sätta ord på situationen de möter genom sina matverksamheter och som vi på Kontrapunkt också känner igen. 

Trots att det är ett reellt problem i dagens Sverige är det ett nytt begrepp som vi fortfarande är ovana vid att använda, trots att statistiken år efter år visar att antalet insatser avseende mat – mat, matkuponger, subventionerad mat ökar. Därför vill vi på Kontrapunkt vara med och stödja och sprida användningen av begreppet “matfattigdom”. Utan ett samlat begrepp osynliggörs de av oss som faller utanför välfärdsstatens insatser och statistisk. 

Food poverty är ett etablerat begrepp i många länder. Den används för att beskriva situationen som främst kännetecknas av en konstant ovisshet kring tillgången på mat.  Matfattigdom drabbar de av oss som inte har råd att handla mat, de av oss som måste prioriterar bort mat och oftast tvingas köpa näringsfattig mat. Ett annat kännetecken är ensamheten, måltiden intas ensam i frånvaro av ett socialt sammanhang att samlas kring. Matfattigdom är en stor utmaning för Malmö som brottas med långvarigt försörjningsstöd och har landets högsta barnfattigdom – vart fjärde barn växer upp i fattigdom. 

Därför är det extra viktigt för oss att bygga upp matbanken – skapa trygghet och förutsättningar för de av oss som lever i matfattigdom. Alla har rätt till en trygg vardag som präglad av förutsägbarhet och våra mest basala behov tillgodosedda. 

Stöd bygget av matbanken!

Stöd bygget av matbank med kapacitet att rädda två ton mat om dagen och matsvinnsköket där vi omvandlar matsvinn till näringsrika måltider att samlas kring. 

Köp en byggsten 
Bli månadsgivare
Köp merch
Sprid ordet! 

Läs hela rapporten från Stadsmissionen här:

http://www.sverigesstadsmissioner.se/files/5315/7128/0350/SV_Stadsmissioners_fattigdomsrapport_2019.pdf

Dela på facebook
Dela på twitter