Samtal om solidaritet och självorganisering!

Följ med oss på höstens viktigaste konferens i Malmö: Maps of Solidarity – Conference on Borders and Justice.

Samtal på söndag 1/9 kl 10 på ABF Mosaiken, Porslinsgatan 3-5
Hemsida / Facebookevent

Baserat på Kontrapunkts idé om solidaritet – idén om att vi lever i ett överflödssamhälle och att det finns tillräckligt för alla om vi bara organiserar det rättvist – kommer vi att analysera hur en liten grupp människor lyckades driva och organisera flyktingmottagandet i Malmö 2015. Vi kommer att diskutera hur vi använde våra resurser och organiseringskunskap för att involvera Malmö i att vara en lösning på två stora kriser som pågick i vår stad.

Come with us to the most urgent conference in Malmö this fall – Maps of Solidarity!

Talk on Sunday 1/9 10am at ABF Mosaiken, Porslinsgatan 3-5
Hemsida / Facebookevent

Based on Kontrapunkt’s idea on solidarity – the idea that we live in a society of abundance and that there is enough for all if we just organize it fairly – we will explore how a small group of people managed to set in motion and organize the refugee reception in Malmö 2015. We will talk about how we used our resources and organizing skills to involve Malmö in being a solution to two big crises happening in our city.

Dela på facebook
Dela på twitter