Illustration av Amalia Alvarez

Att stå tillsammans i en kulturmassakerns tid

Illustration: Amalia Alvarez

Samtal med Kåre i samband med nedstängningen av det social centret och kulturhuset Vilda väster i Lund. En påminnelse till oss alla att kultur och föreningslivets plats i samhället inte kan tas för givet. Den finns genom oss.

Samtalet med Kåre – en av eldsjälarna som de senaste fem åren drivit det sociala centret och aktivitetshuset Vilda väster i Lund, handlar om demokrati, gräsrotskultur och politisk organisering. Det handlar också om utmaningarna kulturhus och sociala center står inför när det blir allt svårare att få en stabil och hållbar finansiering av landsting, stat och kommun. Detta är ett samtal om överlevnad och existensberättigande. 

När vi träffar Kåre har föreningen redan fattat beslut om att lägga ner sin verksamhet. De har hört av sig till Kontrapunkt för att stödja kampanjen Bygglove genom att donera delar av föreningens efterlämnade inventarier till oss. Det känns uppgivet att än en gång träffa en förening under nedstängning, som arbetat med kulturen som redskap för ett mer inkluderande och solidariskt samhälle. Som genom sin organisering erbjuder människor en plattform och en gemenskap. Föreningen har genom åren inhyst en mängd andra aktörer såsom teatersällskap, dansgrupper, nykterhetsrörelser och band som repat i lokalen. Att stänga ner en förening handlar om att stänga ner så många fler.

Beslutet om nedläggning kom efter att i två års tid försökt få till en hållbar och långsiktig finansiering genom projektpengar. De pengar som föreningen drog in kom från bland annat ABF och studiecirklar de anordnade tillsammans med dem. Det var en inkomst men det täckte inte behoven föreningen hade, som till exempel att kunna tillsätta en administrativ tjänst. Kåre berättar hur han själv roddat med detta under fem års tid, och hur han till slut inte orkade göra det längre. Det visade sig vara svårare än förväntat att få stöd med långsiktig finansiering och utan ekonomiskt stöd i sikte, valde de slutligen att stänga ner. 

Det här är ett öde de delar med många andra kulturföreningar som varit plats åt fristående kulturaktörer som under de senaste åren tvingats lägga ned på grund av repression eller brist på pengar och engagemang. I Malmö har aktivitetshuset Utkanten och Kaféet Glassfabriken avvecklats under 2010-talet. Nu under sommaren har kulturcentret Underverket i Sofielund tvingats lägga ner sina verksamhet efter att fastigheten där de huserat, sålts till fastighetsspekulanter som hellre låter lokalerna stå tomma än att fylla dem med människor och kultur. 

Kåre tror på den autonoma organiseringen, men att det är svårare i dessa tider. Människor behöver en plats där de kan mötas som är öppen och inkluderande. Där en inte behöver vara rädd för att säga fel saker, där även meningsmotståndare kan mötas utan fördomar. Han tycker att det behövs en tydlig organisering. Det finns inget rätt sätt man behöver hitta rätt form för sin rörelse och att Kontrapunkt lyckats bra med det. För honom har Kontrapunkt konsekvent fyllt funktionen att visa samhället principen om solidaritet. Att det ligger ett politiskt värde i att ta sig an svåra, tuffa projekt. Att trots risken för kritik och att bli motarbetade ändå våga flytta på gränser och låta alternativen vi verkar för få ta plats i samhället.

När kulturen hänvisas till periferin – när samskapande kultur, kulturskolor, replokaler stängs ner och den fria kulturproduktionen stryps är det ett direkt angrepp mot demokratin och det folkliga. Gräsrotskultur och organisering är tätt sammanlänkat med demokrati. Kulturen enar och vitaliserar samhället. Genom den lär vi oss praktisera demokrati, möta olika åsikter och behov, skapa tillsammans, skapa gemensamma sammanhang och göra gott för samhället. 

Hotet mot den fria gräsrotskulturen är en påminnelse till oss alla att kultur och föreningslivets plats i samhället inte kan tas för givet. Att vi alla gemensamt behöver värna om och stå upp för den. Vi behöver folkliga sammanhang som förenar oss i kreativitet, dialog och gemenskap. Som tar fram det bästa hos oss, där vi tillsammans skapar utrymme och förutsättningar för en bättre värld att ta plats.

Dela på facebook
Dela på twitter