Foto: Bojana Lukac

Artikel i Svensk Byggtidning!

”Byggentreprenörer i unikt samarbete för att lösa Malmös utmaningar” , skriver Svensk Byggtidning. Här är hela texten:

Lokala byggentreprenörer fortsätter att ge tillbaka till Malmö genom ett nytt och innovativt CSR-projekt. Nu skapar vi långsiktiga samarbeten för att bygga upp samhället i samarbete med de ideella aktörerna istället för att göra enstaka donationer.

Med ett nytt och innovativt koncept som grundar sig i CSR, corporate social responsibility, väljer de att investera långsiktigt och bygga upp något som ger ett fysiskt avtryck i staden istället för att lägga deras budget på sponsring. Detta i stället för att som vanligtvis bidra med pengar valde de att erbjuda tid och kompetens för att genomföra projekteringen av bygget. Tillsammans med Kontrapunkt bygger de nu ett solidaritetscenter som innehåller bland annat Sveriges första matbank. Nu tar de CSR till en ny nivå och hoppas att genom samarbetet kan inspirera och fungera som ett lärande exempel för andra.

– Det är ett nytt och intressant sätt för oss att arbeta på. Att tänka utanför ramarna och komma på kreativa lösningar som både erbjuder branschspecifik kompetens och löser de ekonomiska utmaningar som fanns för att kunna föra projektet framåt. Det är inspirerande att se hur alla olika aktörer i byggnätverket bidrar efter förmåga genom att antingen skänka hela sin del av projekteringen eller erbjuda den till kraftigt nedsatta priser till Kontrapunkt, säger Tosteberga byggkonsulterna.

Kontrapunkt är i grunden gräsrotsfinansierat, av mestadels folkliga donationer och har genom åren skapat verksamhet för Malmöbor på ideell basis.

– Vi är många som följt deras otroliga insats under flyktingströmmen 2015, men också deras arbete med bl.a. våra hemlösa och arbetet med matdistribution. Tyvärr ser vi att behovet för en aktör som Kontrapunkt växer sig allt starkare i vår stad och vi ville gärna göra det möjligt för detta viktiga arbete att fortgå långsiktigt. Genom byggnätverket är vi med och bygger samhället, vi möjliggör en plats som kan möta människors behov på lång sikt och hållbarhet på riktigt, säger Rukiya Ismail på Montör Region Syd.

Genom det långsiktiga samarbetet är entreprenörer med och levererar lösningar på Malmös utmaningar. De hoppas kunna visa branschkollegor runtom i landet att se detta initiativ som en möjlighet att jobba med lokala aktörer så att de kan bli fler som bidrar till att minska klyftan mellan byggsektorn och civilsamhället. Det ligger verkligen rätt i tiden för byggsektorn att ta ställning på det här viset. Det syns även i diskussionen kring FN-projektet ”The Shift” och den ständigt pågående debatten kring bostadspolitiken. Det är ett nytt och spännande sätt att arbeta med civilsamhället och ett nytt sätt att nå ut och bidra till en positiv samhällsutveckling, som de nu hoppas att fler ska våga testa!

Dela på facebook
Dela på twitter