Första bygglovet beviljat!

Äntligen positiva besked! Idag fick vi veta att stadsbyggnadsnämnden gett oss bygglov för matsvinnsköket! Bygglovet innehåller remiss-svar från VA Syd och Miljöförvaltningen som inte har några invändningar mot det vi vill göra. Det innebär att vår förfrågan om att bygga ett kök är godkänd. Nu är nästa anhalt tekniskt samråd där vi ska förklara hur vi ska bygga, lösa ventilation och vatten och beskriva vår brandskyddsplan. När det tekniska samrådet är avslutat får vi startbesked och kan äntligen börja bygga!

Dela på facebook
Dela på twitter