Varför bygglov?

Det var en byråkratisk bygglovsteknikalitet som blev början till slutet för Kontrapunkts verksamheter i våra gamla lokaler. När vi fattade beslutet att återuppbygga Kontrapunkt i nya lokaler valde vi att lägga ner mer tid nu i början för att kunna följa de myndighetskrav som finns så att vi kan vara säkra på att verksamheten kan drivas långsiktigt. Verksamheten vi bedriver är allt för viktig för att riskera att abrupt stängas ner med hjälp av av teknikaliteter en gång till. Att vi gör allt enligt konstens alla regler är alltså anledningen till varför det tar lite tid att komma igång igen.

Det är nämligen ingen lätt sak att som ideell förening eller kulturaktör att få tillgång till bra lokaler. Takten på Malmös omformning ökar och det attraherar investerare och fastighetsägare med höga krav på ekonomisk avkastning. Dessa investerare har ofta liten förankring i Malmö och litet intresse för det kultur- och föreningsliv som format Malmö. Det gör att fastigheter köps i spekulationssyfte och i ett sådant sammanhang är ideella föreningar inte särskilt attraktiva som hyresgäster.

I vår jakt på nya lokaler har vi mötts av dessa utmaningar. Staden är uppbyggd efter att olika verksamheter ska lokaliseras till olika delar, och beroende på hur “attraktiva” områdena är sätts hyran olika högt. Det är både svårt att få tillgång till lokaler till en rimlig kostnad och att få tag i en lokal i ett område som är relevant och tillgängligt för de som ska ta del av verksamheten. När man hittar en bra lokal är utmaningen ofta den att den ligger i ett område som inte är anpassat för folksamlingar (och därmed kan en lokal där inte bli godkänd som samlingslokal) eller så finns det bara bygglov för verksamhet som lager.

Det är bakgrunden till att vi nu lägger tid och energi på att få alla tillstånd på plats i vår nya lokal – att kunna vara kvar på lång sikt är inte bara viktigt för oss, det är viktigt för att garantera att det finns platser i Malmö utan krav på konsumtion, där människor kan mötas och kreativiteten får flöda.

Vad är ett bygglov egentligen?

Bygglov handlar inte, som man skulle kunna tro, om att få lov att bygga, det handlar om lov att få göra det man vill göra. Först måste området man befinner sig i vara detaljplanerat för att verksamheten ska få lov att vara där. Sedan måste man säkerställa att lokalen är anpassad till den verksamhet som ska bedrivas i den. Det gör man genom att ta fram brandskyddsutredningar, ventilationsritningar och annan dokumentation, sedan söker man bygglov och slutligen anpassar man lokalen enligt planerna som man fått beslut om.

Lokalen vi har flyttat in i har tidigare varit fabrik och snickeri och kan enligt nuvarande tillstånd bara användas till tillverkning och verkstäder. På grund av att området är planerat för industri är det inte lika lätt att få tillstånd för samlingslokal.  Det behövs för att vi ska kunna driva den öppna verksamhet vi vill, och därför har vi sökt tre tillstånd: ett permanent bygglov för ett kök, ett tillfälligt bygglov för samlingslokal och en bygganmälan om att anpassa de kreativa verkstäderna.

Kontrapunkts bygglovsprocess

Vi började redan under vintern att tillsammans med arkitekten Ximena ta fram en design för lokalen som kunde göra det möjligt att få plats med både kreativa verkstäder, produktionskök, solidaritetscenter och kulturell mötesplats som kunde möta myndigheternas krav.

Nu är det bara sista bitarna som saknas innan vi kan annonsera ut den efterlängtade byggstarten! Vi jobbar med att ta fram brandskyddsrutiner, el- och ventilationsritningar för att göra oss redo för det tekniska samrådet med Stadsbyggnadskontoret, som är sista anhalten innan startbeskedet. Ritningarna blir fler och fler och på pappret växer lokalen bit för bit fram inför våra ögon. Nu har vi en skattkarta, en vision om framtiden som vi ska bygga tillsammans.

Dela på facebook
Dela på twitter