Återvinna, återbruka och återuppbygga!

Kontrapunkt har byggts på kärlek, kamp och knappa resurser. Ur knappheten föds samarbetet, och behovet av att bygga med det man har. När det inte finns pengar att köpa virke, då får man bygga av lastpallar och annat spillmaterial. Med knappa ekonomiska resurser, finns inga andra möjligheter än att låta kreativiteten flöda och använda det som finns till hands, och så blir det hållbart på köpet. Våra grannar har otaliga gånger frågat vad vi egentligen gör med alla lastpallar, och häpnats över resultatet när de besökt våra lokaler.

När vi i slutet av förra året fick beslutet att vi var tvungna att lämna våra gamla lokaler var det med ett stick i hjärtat som vi förstod att all den tid, snickarglädje och kreativitet vi lagt ner nu skulle gå om intet. Om vi inte skulle ta med oss lokalerna…

Att plocka ner allt vi byggt i lokalerna var ett stort projekt. Under 21 dagar rev vi ner det vi byggt upp i våra fem lokaler under vår tioåriga existens; den schackrutiga baren, den arabiska loungen, tegelmuren, ”technokorridoren”, kontorskollektivet av lastpallar och sekelskiftestapeter, dansrummet… Över 90 par armar behövdes för att riva, släpa och städa. Totalt 450 flytt-pass summerade gemensamt ihop 2500 timmar av att flytta inredningen till våra nya lokaler.

På grund av tidspressen stod vi i början av januari med högar av obearbetat material, och en massa minnen av det som varit. Nu satte det outtröttliga arbetet, med att separera användbart material från obrukbart, dra ut spik och skruv, och ta isär stora konstruktioner, igång.

Återvinning och återbruk handlar om att fortsätta använda det vi redan har, och omforma det till något som möter våra nuvarande behov. Materialet vi har bär på vår historia, och berättar om kamp, kärlek och solidaritet. I återuppbyggnaden tar vi stöd i vår envishet och kreativitet och lutar oss tillbaka på våra erfarenheter. På så sätt bär vi med oss berättelserna från alla som varit med om att skapa Kontrapunkt.

Kvar återstår det bästa: att få bygga upp det nya Kontrapunkt på stommen och minnena från det gamla!

Dela på facebook
Dela på twitter